PM 34
deco

Start

img1
img2
img3
Informacje ogólne
Przedszkole Miejskie nr 34 w Łodzi

 

Placówka mieści się w wolno stojącym dwukondygnacyjnym budynku w centrum naszego miasta.

Posiada bardzo duży ogród wyposażony w różnego rodzaju sprzęt, z którego korzystają dzieci, piaskownicę oraz taras na którym odbywają się imprezy, zabawy i festyny rodzinne. Całość otoczona jest drzewami.

Przedszkole posiada pięć sal zabaw estetycznie urządzonych i dobrze przystosowanych do możliwości małego dziecka.

 

Przedszkole Miejskie nr 34 w Łodzi mieści się przy ul. Zarzewskiej 26/30 w dzielnicy Łódź- Górna. W budynku wolnostojącym znajduje się 5 grup dzieci w wieku 3-6 lat. Całość otoczona jest dużym ogrodem , wyposażonym w sprzęt ogrodowy.

Dla nas Przedszkole jest miejscem bezpiecznej i dobrej zabawy w którym dzieci czują się radosne i szczęśliwe

Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.

Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.

Chcemy aby nasze dzieci miały bogatą wyobraźnią twórczą, były otwarte na szukanie nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Dbamy , żeby nasze dzieci rozwijały swoje zainteresowania i talenty, pomagamy uzupełniać braki i pokonywać trudności: proponujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe:

-  język angielski dla dzieci 4-6 lat
- warsztaty plastyczne
- warsztaty przyrodnicze
- warsztaty matematyczne
- warsztaty teatralne
- Przedszkolny Klub Sportowy
-  terapia pedagogiczna dla dzieci potrzebujących wsparcia
-  pomoc psychologiczno- pedagogiczną
- pomoc logopedycznąPlan współpracy z rodzicami 2016/2017

FORMY WSPÓŁPRACY

ZADANIA

TERMIN REALIZACJI
Zebrania grupowe Omówienie organizacji przebiegu pracy wychowawczo-dydaktycznej: programy, ramowy rozkład dnia, wybór rady oddziałowej, zajęcia dodatkowe, zasady bezpieczeństwa, harmonogram i sposób organizacji uroczystości grupowych i przedszkolnych

Wrzesień

Omówienie osiągnięć i niepowodzeń dziecięcych. Przedstawienie wyników badań (arkusz obserwacji) Październik
Kwiecień
Podsumowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej za I półrocze Styczeń/luty
Przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej w II półroczu. Podsumowanie całorocznej pracy wychowawczo-dydaktycznej.
Problemy wynikające z realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych. Organizacja zakończenia roku szkolnego
Maj
Kontakty indywidualne Bieżąca informacja dotycząca rozwoju dziecka.
Udzielanie informacji o możliwych działaniach pomocniczych w zakresie występowania trudności wychowawczych – określenie jednolitych działań.
Porady specjalistów, konsultacje z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej
Na bieżąco
Kąciki informacyjne Prezentowanie aktualnych tematów, zagadnień dydaktycznych, propozycje zabaw i ćwiczeń.
Wystawa prac dziecięcych
Na bieżąco
Zajęcia otwarte Umożliwienie rodzicom obserwacji zachowań i osiągnięć dzieci.
Dostarczenie możliwości współpracy z dzieckiem, wzmacnianie więzi
Październik
Marzec

Pomoc w organizacji uroczystości i imprez, przygotowaniu dzieci do udziału w konkursach

Przygotowanie poczęstunku, podsuwanie ciekawych rozwiązań.
Pomoc w organizacji uroczystości, przygotowanie strojów
Wspólnie z dziećmi przygotowywanie prac konkursowych
Cały rok
Pedagogizacja rodziców Warsztaty „Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w domu i w przedszkolu – zapoznanie z systemem motywacyjnym”
- "Głośne czytanie- od czytania do inscenizowania"
- "Masaż głęboki w terapii dzieci z zaburzeniami integracji sensoryczno- motorycznej"
- "Rozwijanie umiejętności dziecka 5-6 letniego potrzebnych do opanowania czytania, pisania, liczenia"
Listopad

marzec/kwiecień

styczeń

kwiecień
 

Współudział rodziców w pracach na rzecz przedszkola

Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Zbiórka nakrętek, puszek, baterii.
Sponsoring
Cały rok

Kontakty z Dyrektorem

Informacja i wsparcie codziennie w godz. 8-16

Harmonogramy szczegółowe znajdują się na tablicy informacyjnej dla rodziców oraz w poszczególnych grupach.